Uluslararası Pazar Araştırmaları

İşletmelerde finansal yönetimin önemi abartılamaz. Ticari faaliyetler büyüdükçe para akışı hızlanır ve bu parayı doğru kullanmak esastır. Finansal yönetim, şirketlerin hem finansal hem de stratejik açıdan faydalı olan sağlıklı kararlar almalarına, ihtiyaçları belirlemelerine ve gelir-gider dengesi için hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur.

Böyle bir kriz anında, işletmelerin operasyonlarını hızla istikrara kavuşturmak için zorlu koşulları etkin bir şekilde yönetme ihtiyacını anlıyoruz. Piyasalar canlandığında bu zor zamanlarda da ilerleyebilmeleri için yeniden konumlandırma stratejileri ile destek veriyoruz; kurumsal strateji geliştirmeden sermaye ve finansmana erişim yoluyla, finansal yapılandırmadan birleşme ve satın almalara kadar – dönüşüm sürecinizin her adımında yanınızdayız!

K & P Consultancy olarak Bilanço analizi, yatırım kararları öncesi fizibilite çalışmaları, bankacılık ilişkilerinin yönetimi, tüm finansal faaliyetlerin planlanması, şirketlerin finansal durumlarının değerlendirilmesi, finansal yükümlülüklerin analizi, gelişim alanlarının belirlenmesinde şirket yönetimine danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 

Başlangıç aşamasından büyüme aşamasına, gerekirse olgunluk veya gerileme aşamasına kadar yolculuklarının tüm aşamalarında üstün kaliteli hizmetler sunarak müşterilerimize başarıya ulaşmalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz, böylece ne olursa olsun emin olabilirsiniz

  •  Hedef pazardaki rakiplerin araştırılması
  • İhracat noktasından çeşitli hedef ülkelere taşıma bilgileri, haberleşme düzey ve kalite araştırması
  • Gümrük işlemleri danışmanlığı,
  • Pazarlar arası kıyaslama ve karşılaştırma tabloları
  • Hedef pazarda ürün bazlı arz-talep dengesi araştırmaları
  • Demografik yapı ve nüfus araştırmaları  
  • Lojistik, depo ve dağıtım ağı araştırması

Yatırımlarınızı Değerlendirin

Yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmeniz için uzmanlığımızdan yararlanın. Doğru yatırım stratejileriyle karlılığınızı artırın.